วันที่   20   กุมภาพันธ์   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนจังหวัดระนอง ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง