วันที่   25   เมษายน   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม "6 สัปดาห์ประชาธิปไตย สส." ระดับจังหวัด ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง