วันที่   30   พฤษภาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม กศจ.ระนอง ครั้งที่ 5/2566 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง