วันที่   12   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ.ระนอง ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง