วันที่   18   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - สัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 กับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 (รอบที่ 1) ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง