วันที่   9   ธันวาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ขอเชิญร่วมชมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง