วันที่   19   ตุลาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง