วันที่   10   พฤศจิกายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2565 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง