วันที่   22   พฤศจิกายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมพิจารณาขั้นยาเสพติด ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง