วันที่   7   พฤศจิกายน   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดระนอง ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง