วันที่   20   ธันวาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม กศจ.ระนอง ครั้งที่ 15/2565 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง