วันที่   21   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุม อกศจ.ระนอง ครั้งที่้ 6/2564 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง