วันที่   13   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุม กศจ.ระนอง ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมฝ่ายปฏิคม ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง